MIKSI RUKOUS ON TÄRKEÄ? (OSA 1)

 

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

 

 

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

Miksi rukous on tärkeä? (osa 1)

Niin, miksi esirukous lasten puolesta on tärkeää?

Lapset tarvitsevat muun tuen ohella rukoustukeamme erityisen kipeästi tänä päivänä. Jos tasapainoiseksi aikuiseksi kasvaminen ei ole ollut aikaisemminkaan helppoa, ei se ole sitä nykyäänkään. Tämä aika kiireineen, kirjavine aatteineen ja irtosuhteineen on monin tavoin repivä. Materiaalinen vaurastuminen ja tekninen kehitys ovat helpottaneet arkeamme, mutta tuoneet elämään myös uudenlaisia haasteita. Pienetkin lapset, isoista puhumattakaan väsyvät, stressaantuvat, monet jopa masentuvat. Raamatun Valitusvirsistä luemme:

Nouse, huuda ja valita yöllä, jokaisen vartiovuoron aikaan. Vuodata sydämesi tuska Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi häntä kohti lastesi elämän puolesta. Heitä viruu joka kadunkulmassa, he nääntyvät nälkään. (Val. 2:19)

Monessa maassa lapset nääntyvät kirjaimellisesti nälkään ruuan puutteesta, meillä he ehkä kärsivät enemmän henkisen huolenpidon ja hengellisen ravinnon puutteesta. Sana ’Heitä viruu joka kadunkulmassa, he nääntyvät nälkään’ kuvaa tässä mielessä nykypäivää myös omassa maassamme.

 

Rukoilemme

Rakas taivaan Isä, Raamattusi kehottaa meitä rukoilemaan myös lasten puolesta. Siksi tuomme rukouksessa kaikenikäiset lapset luoksesi. Sinä näet sydämemme tuskan heidän puolestaan. Pyydämme Isä meidän -rukouksen sanoin, että Sinä itse tyydytät heidän tarpeensa antamalla heille heidän jokapäiväisen leipänsä. Anna myös meille taitoa ja mahdollisuus ravita heitä oikealla tavalla, niin että he eivät jäisi aliravituiksi millään elämän alueella. Aamen.