RUKOUS AIKUISEN JA LAPSEN VOIMAVARANA 

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

MIKSI RUKOUS ON TÄRKEÄ?

Osa 1

Niin, miksi esirukous lasten puolesta on tärkeää?

Lapset tarvitsevat muun tuen ohella rukoustukeamme erityisen kipeästi tänä päivänä. Jos tasapainoiseksi aikuiseksi kasvaminen ei ole ollut aikaisemminkaan helppoa, ei se ole sitä nykyäänkään. Tämä aika kiireineen, kirjavine aatteineen ja irtosuhteineen on monin tavoin repivä. Materiaalinen vaurastuminen ja tekninen kehitys ovat helpottaneet arkeamme, mutta tuoneet elämään myös uudenlaisia haasteita. Pienetkin lapset, isoista puhumattakaan väsyvät, stressaantuvat, monet jopa masentuvat. Raamatun Valitusvirsistä luemme:

Nouse, huuda ja valita yöllä, jokaisen vartiovuoron aikaan. Vuodata sydämesi tuska Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi häntä kohti lastesi elämän puolesta. Heitä viruu joka kadunkulmassa, he nääntyvät nälkään. (Val. 2:19)

Monessa maassa lapset nääntyvät kirjaimellisesti nälkään ruuan puutteesta, meillä he ehkä kärsivät enemmän henkisen huolenpidon ja hengellisen ravinnon puutteesta. Sana Heitä viruu joka kadunkulmassa, he nääntyvät nälkään kuvaa tässä mielessä nykypäivää myös omassa maassamme.

Rukoilemme

Rakas taivaan Isä, Raamattusi kehottaa meitä rukoilemaan myös lasten puolesta. Siksi tuomme rukouksessa kaikenikäiset lapset luoksesi. Sinä näet sydämemme tuskan heidän puolestaan. Pyydämme Isä meidän -rukouksen sanoin, että Sinä itse tyydytät heidän tarpeensa antamalla heille heidän jokapäiväisen leipänsä. Anna myös meille taitoa ja mahdollisuus ravita heitä oikealla tavalla, niin että he eivät jäisi aliravituiksi millään elämän alueella. Aamen.

 

Osa 2

Rukous lasten puolesta on tärkeä myös aikuiselle. Miksi? Siksi, että rukoileminen on vanhemman voimavara. Kukaan ei ole valmis vanhemmaksi eikä täydellinen esimerkki lapselle. Vajavaisuudestamme huolimatta Jumala on antanut kuitenkin kasvattamisen vastuullemme. Onneksi meitä ei ole jätetty selviämään tehtävästä omin voimin. Erään kirjan otsikko Rukoilevan vanhemman voima pysäytti minut. Kirjoittaja Stormie Omartian, itsekin äiti, oli ymmärtänyt, että rukoileminen lasten puolesta vahvistaa myös rukoilijaa itseään vanhempana ja aikuisena.

Vanhempina meillä on taipumus huolestua lapsen elämää koskevista asioista. Emme voi sille mitään, että kannamme heistä huolta. Huolen seuralaisena mielen valtaa helposti myös murhe. Kuten tiedämme, murehtiminen syö suunnattoman määrän henkisiä ja fyysisiä voimavarojamme. Siksi olisi tärkeää keventää huolitaakkaa riittävän ajoissa ja riittävän usein. Filippiläiskirjeessä neuvotaan:

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. (Fil. 4:6)

Meitä kehotetaan siis rukoilemaan murehtimisen sijaan. Ja jos luemme tarkasti, niin huomaamme, että raamatunkohdassa ei kehoteta rukoilemaan vain silloin tällöin, vaan aina eli siis joka kerta, kun alamme huolestua. Rukousta huolen purkukanavana käyttävälle myös luvataan:

Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil. 4:7)

Rukoilijalle luvataan rauha Jeesuksessa. Rukous on siis vanhemmalle – eli meille kaikille – annettu mahdollisuus viedä huolet Jumalan kannettaviksi ja ottaa vastaan Hänen rauhansa. Näin ollen rukous on murehtimista suositeltavampi vaihtoehto myös lapsen kannalta, jotta emme hermostuksissamme ylireagoisi emmekä tartuttaisi omaa huoltamme häneen.

Rohkaisenkin meitä aikuisia pyrkimään murehtivasta vanhemmuudesta rukoilevaksi vanhemmaksi! Rukous on sekä lapsen että vanhemman voimavara.

Rukoilemme

Jumalamme, Sinä kehotat tuomaan eteesi kaikki murheemme. Kuinka helposti taakoitummekaan lapsia koskevista asioista. Kiitos, että meidän ei tarvitse jäädä niiden alle, vaan saamme kertoa ja jättää ne aina uudestaan Sinulle! Auta meitä ahkerasti käyttämään tätä rukousmahdollisuutta, jotta sydämemme täyttyisi rauhallasi murheen sijaan ja voisimme siten levollisemmin ja Sinuun luottaen kohdata myös lasten elämän haasteet. Aamen.

 

Osa 3

Rukous on tärkeä siksi, että Jumala sekä kehottaa rukoilemaan että lupaa kuulla rukouksemme. Muistamme muun muassa sairasvuoteen äärelle annetun Raamatun lupauksen:

Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. (Jaak. 5:16)

Rukouksesta on hyvä muistaa kolme asiaa:

1) Rukouksessa vaikuttava voima on Jumalan, ei meidän. Juha Vähäsarjan sanoin: ”Rukous tarkoittaa vain hätänsä tuomista Jumalalle, ei muuta. Rukous (itsessään) ei paranna, pelasta tai tee muutakaan ihmeellistä. Jeesus pelastaa, parantaa ja kuulee hätämme. Jostain syystä … Jumala on kuitenkin sitonut ihmisen auttamisen rukoilemiseen. Hän kehottaa rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja lähestymään asioinemme rohkeasti Jumalan armonistuinta.”

2) Jumala kuulee vanhurskaan, hänelle kuuluvan, rukouksia ja vastaa niihin mielellään. Jeesus itsehän opetti: Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. (Matt. 7:7-8)

3) Rukous ei ole kuitenkaan mikään toivomusautomaatti. Joudumme odottamaan vastauksia joskus pitkään, ja toisinaan vastaukset ovat toisenlaisia kuin odotimme. Jumala onneksi tietää paremmin sekä omat että lasten tarpeet. Joka tapauksessa aina silloin, kun rukoilemme tapahtuu asioita, joita ei tapahtuisi, jos emme rukoilisi. – Mitä kaikkea rukouksemme vaikuttaakaan tänään lasten elämässä?

Rukoilemme

Kaikkivaltias Jumala, kiitos että saamme rukouksessa olla lähellä ja puhella kanssasi! Kiitos, että olet kiinnostunut meistä ja haluat kuulla asiamme! Opeta meitä luottamaan lupaukseesi, että kuulet kaikki huokauksemme ja vastaat niihin oman viisautesi ja aikataulusi mukaan. Vahvista uskoamme, että jaksamme jatkaa rukousta silloinkin, kun emme näe tai ymmärrä rukousvastauksiasi. Haluamme nytkin jäädä turvallisesti katsomaan, kuinka Sinä toimit meidän ja lastemme elämässä. Aamen.