RUKOUS AIKUISEN JA LAPSEN VOIMAVARANA 

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

 

MITÄ OLISI HYVÄ RUKOILLA?

Osa 1

Mitä asioita sinä rukoilet lasten puolesta? Rukousaiheet ovat luonnollisesti yksilö- ja tilannekohtaisia ilman rajoituksia. Saamme viedä Jumalalle kaikki mieleen nousevat, mieltä painavat ja sydämelle annetut asiat – kiitosta unohtamatta! Pitkällä tähtäimellä voimme kuitenkin muistaa muun muassa seuraavia asioita.

Ensinnäkin, terveys ja vaaroilta varjeltuminen lienevät yleisimpiä rukousaiheitamme. Hyvinvointiin liittyen voimme pyytää lapselle myös turhista peloista vapautumista, oman kuntonsa ylläpidosta innostumista sekä sellaisen elämäntavan valitsemista, mikä varjelee heidät alkoholi-, huume- ynnä muilta riippuvuuksilta sekä vapaiden suhteiden vahingollisilta ja haavoittavilta seurauksilta. Ja jos ongelmia on jo syntynyt, saamme rukoilla niistä vapautumista.

Toiseksi, ihmissuhteet ovat merkittäviä onnellisen elämän kannalta. Samalla kun anomme itsellemme viisautta vanhemmuuteen*, voimme pyytää lapsille vanhemman ihmisen kunnioittamisen mieltä. Tärkeitä rukousaiheita ovat myös hyvät perhesuhteet ja toimivat sukulaissuhteet, samoin uskovien ystävien ja hyvien roolimallien saaminen. Jumalan johdatukseen on turvallista jättää hyvissä ajoin ja jatkuvasti myös lapsen aviopuoliso-, avioliitto- ja perheasiat.

Rukoilemme

Rakas taivaan Isä, kiitos lapselle antamastasi elämän lahjasta! Auta häntä arvostamaan sitä, niin että hän omaksuu häntä itseään ja rakkaitaan suojelevan elämäntavan. Varjele häntä sairauksilta, onnettomuuksilta ja tapaturmilta. Vapauta hänet vääristä peloista, jotta hän ei altistuisi hyväksikäytölle, riippuvuuksille tai elämää haavoittaville ihmissuhteille. Anna hänelle turvallisia ihmisiä elämään, ja auta häntä solmimaan kestäviä ihmissuhteita sekä iloitsemaan ystävistään ja perheenjäsenistään. Suo myös oma suhteemme lapseen olla molemmin puolin iloa tuottava ja siunattu. Aamen.

* Vanhemmuus on kaikkia aikuisia koskettava asia, sillä – vaikka emme olisikaan biologisia vanhempia, kasvattivanhempia, sijaisvanhempia tai isovanhempia – olemme ikämme ja kokemuksemme puolesta vanhempia kuin lapset.

 

Osa 2

Kolmanneksi, ihmisenä kasvua koskien rukouksemme olkoon, että lapsi kasvaisi siksi persoonaksi, miksi Luoja on hänet luonut. Miten on, kuinka paljon mahdamme anoa rukouksissamme omien unelmiemme täyttymistä sen sijaan, että pyytäisimme Jumalan suunnitelman toteutumista lapsen elämässä?

Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. (Ef. 2:10)

Pyydetään, että lapsi saisi halun ja mahdollisuuden kehittää turvallisesti omia lahjojaan ja löytäisi kutsumuksensa. Muistammehan myös rukoilla, että hän saisi kasvaessaan ja omaa paikka etsiessään kokea itsensä rakastetuksi ja tuntea olonsa turvalliseksi?

Neljänneksi, kristittyjen vanhempien hartain toive lienee, että lapsi oppisi tuntemaan Jeesuksen Vapahtajaan. Rukoillaan siis, että lapsi saisi uskon lahjan, että kaikki Jumalan vastaiset linnakkeet murtuisivat hänen elämässään, että Herran ilo ja rauha täyttäisivät hänet ja että Pyhä Henki varjelisi hänet taivaankotiin asti. Apostoli Paavali kirjoittaa uskon lahjasta:

Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. (Ef. 2:8-9)

Saamme pyytää – ja meidän tulee pyytää – tätä uskon lahjaa sekä itsellemme että lapsillemme.

Rukoilemme

Rakas Isä taivaassa, rukoilemme, että sinun hyvä tahto ja viisas suunnitelma pääsisi toteutumaan lastemme elämässä. Ohjaa heidän elämäänsä niin, että he saisivat kasvaa turvallisesti sinun aikataulussasi niiksi persooniksi, miksi olet heidät luonut. Suo heidän oppia tuntemaan Jeesus omana Vapahtajaan. Vahvista myös omaa heikkoa uskoamme. Aamen.

 

Osa 3

Vielä kokoavasti Jumalan tahdosta ja suunnitelmista: Tiesitkö, että Jumalalla on kaksi suunnitelmaa ihmistä varten? Toinen niistä on yksilöllinen, toinen kaikille yhteinen. Kasvatuksen tehtävä on auttaa näiden suunnitelmien toteutumista lapsen elämässä. Millaisistahan suunnitelmista on kyse?

Yksilöllistä suunnitelmaa voidaan kutsua ELÄMÄNSUUNNITELMAKSI.

Jumalalla on nimittäin tehtävä ja tarkoitus jokaisen ihmisen elämää varten jo ennen kuin tämä on syntynytkään. Ihmisen kutsumuksena on ”rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään”. Tämä toteutuu parhaiten kunkin oman persoonallisuuden, kykyjen, lahjojen ja taitojen kautta. Kasvatuksen ja rukouksen avulla voimme auttaa lasta löytämään omat vahvuutensa ja elämäntehtävänsä.

Jumalalla on myös kaikille yhteinen PELASTUSSUUNNITELMA.

Sen tarkoitus on vapauttaa ihminen elämää tuhoavasta Pahan, synnin ja kuoleman vallasta. Kasvattajina voimme opettaa lasta tuntemaan tämän suunnitelman toteuttajan, Jeesuksen. Hän tuli vapauttamaan meidät pimeyden vallasta, jotta meillä olisi yltäkylläinen elämä täällä maan päällä sekä iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa.

Rukoilemme

Hyvä Jumala, kiitos sinulle suunnitelmistasi, joissa olemme kaikki mukana! Rukoilemme, että sinun yksilöllinen elämänsuunnitelma ja kaikille yhteinen pelastussuunnitelma pääsisivät toteutumaan lastemme elämässä. Opasta meitä aikuisia, kuinka omalta osaltamme parhaiten tuemme heidän persoonansa ja lahjojensa kehittymistä. Anna meille myös viisautta, taitoa ja rakkautta kertoa sanoin ja elämällä Jeesuksesta. Aamen.