RUKOUS AIKUISEN JA LAPSEN VOIMAVARANA 

 

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

MITEN TULISI RUKOILLA?

Osa 1

Niin, miten meidän tulisi rukoilla? Elämä on lahja, hieno lahja, mutta kuten tiedämme kokemuksesta, ihmiselämä sisältää monenlaista vaivannäköä ja taistelua. Elämäntaistelussa on myös hengellinen ulottuvuutensa, jossa ratkaistaan, kumpi hallitsee ihmisen elämää, Jumala vai Sielunvihollinen. Tästä hengellisestä taistelusta Omartian kirjoittaa: ”Kun me emme rukoile, on kuin istuisimme taistelukentän sivupenkeillä katselemassa lapsiamme ammuttavan joka puolelta. (Mutta) kun me rukoilemme, me taistelemme yhdessä heidän kanssaan soveltaen Jumalan voimaa heidän puolestaan.”

Hengellisessä taistelussa vastustamme vihollista tehokkaimmin, kun rukoilemme Raamatusta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Otan esille neljä neuvoa.

Ensinnäkin meillä on mahdollisuus rukoilla Jumalan Sanaan vedoten.

Voimme vahvistaa rukousta vetoamalla Jumalan omaan Sanaan. Jeesuskin vastusti Sielunvihollista sanomalla: On kirjoitettu. (Matt. 4:7) Jumala lupaa, että hänen Sanansa täyttää sen tehtävän, jonka Hän sille antaa, ja saa menestymään kaiken, mitä varten Hän sen lähettää.

…niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. (Jes. 55:11)

Lainatakseni Omartianin sanoja: ”Jos me myös julistamme Jumalan Sanaa rukouksissamme, silloin me ammumme vihollista voimallisella aseella, jota hän ei voi voittaa.” Eikö olekin upeaa!

Rukoilemme

Rakas taivaan Isä, kiitos, että olet kiinnostunut asioistamme ja kutsut meitä rukouksessa jakamaan niitä kanssasi. Sinä tiedät niin lasten kuin omatkin elämän taistelumme. Kiitos, että emme ole niissä yksin! Auta meitä hiljentymään Sanasi äärellä, jotta pystyt varustamaan meitä rukoustehtäväämme varten lasten ja heidän elämänsä puolesta. Vahvista uskoamme anoessamme Sanaasi vedoten, ja auta meitä riippumaan lupauksissasi. Aamen.

 

Osa 2

Toiseksi meidän tulee rukoilla Jeesuksen nimessä.

Maailmassa ihmiset uhraavat rukouksia hyvin monenlaisille jumaluuksille. Jeesus painotti opetuslapsilleen Hänen nimessään rukoilemisen tärkeyttä. Jeesus vakuuttaa, että kun lähestymme taivaan Isää Hänen nimessään, rukouksemme tulevat kuulluiksi.

Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. (Joh. 16:24)

Sen lisäksi, että Jeesus on Vapahtajamme, Hän itsekin rukoilee puolestamme.

Kolmanneksi on tärkeää pysyä jatkuvassa rukouksessa.

Silloin kun ymmärrämme hengellisen taistelun todellisuuden, meillä ei ole varaa rukoilla vain silloin, kun ehdimme, kun meitä huvittaa tai kun sille sattuu jäämään aikaa. Meidän tulee elää rukouksessa, kuten Raamattu opettaa:

Rukoilkaa lakkaamatta. (1. Tess. 5:17)

Rukous kannattaa ottaa yhtä vakavasti kuin työnteko. Siitä olisi hyvä tulla meille ajasta ja paikasta riippumaton elämäntapa. Sen tulisi olla jatkuvaa. Muistamme jo aikaisemmin esillä olleen raamatunkohdan: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. (Matt. 7:7) Jukka Norvanto selittää tätä kohtaa näin: “Pyytäminen, etsiminen ja kolkuttaminen kertovat kaikki samasta asiasta eli rukoilemisesta. Kreikan kielen verbimuoto on kaikissa sanoissa sama, ja se viittaa jatkuvaan, pitkäaikaiseen toimintaan. Rukoilemisen tulee olla jatkuvana osana opetuslasten elämää. Alati on etsittävä viisautta Jumalalta. …tarvitaan viisautta ylhäältä, jotta osaisi kohdata jokaisen ihmisen tilanteeseen sopivalla tavalla.”

Rukoilemme

Hyvä Jumala, kiitos että et väsy kuuntelemaan rukouksiamme, vaan päinvastoin kehotat meitä pysymään rukouksessa. Auta meitä ymmärtämään, kuinka tärkeää työtä teemme rukoillessamme lasten ja nuorten elämän puolesta, niin että varaisimme sille enemmän aikaa. Kiitos, että Jeesus opetti meitä turvallisesti lähestymään Sinua Hänen nimessään! Jeesuksen sovitustyöhön vedoten ja Hänen nimessään jätämme itsemme ja sydämellämme olevat lapset asioineen Sinun viisaaseen ja hyvään johdatukseesi tänäänkin. Aamen.

 

Osa 3

Miten tulisi rukoilla? (osa 3)

Neljänneksi meidän on hyvä rukoilla yhdessä toisten kanssa ja asiasta sopien.

Yksin rukoilemiseen saattaa väsyä, varsinkin jos rukousvastauksia ei näy eikä kuulu. Sen vuoksi meidän ei kannata jäädä yksin huolinemme, vaan rukoilla yhdessä. Opettaahan Jeesus:

Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. (Matt. 18:19-20)

Onko sinulla rukousystävä? Voitko rukoilla yhdessä toisten aikuisten kanssa? Itselleni myös kännykkä, tekstiviestit, sähköposti, skype ja whatsapp ovat olleet korvaamattomia apuja silloin, kun en ole päässyt kasvotusten jakamaan rukousaiheita toisten kristittyjen kanssa. Jeesus itse on luvannut olla kanssamme, kun olemme koolla Hänen nimessään.

 

LOPUKSI

On rohkaisevaa muistaa, että Jumalan Pyhä Henki auttaa meitä esirukoustehtävässämme.

Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. (Room. 8:26)

Taistelu lapsista ja heidän sieluistaan on kovaa, mutta peliä ei ole menetetty! Jokainen lapsi tarvitsee kuitenkin rinnalleen ja tuekseen oman esirukoilijan. Kukahan odottaa tällä hetkellä meidän rukousmuistamistamme: oma lapsi, sukulaislapsi, kummilapsi, hoitolapsi, oppilas, naapurin lapsi vai kenties lapsi jossain kauempana? Ympäröidään kaikenikäiset lapset ja nuoret niin Suomessa kuin muuallakin rukouksen suojaan ja johdatukseen!

Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. (Ef. 6:18)

Rukoilemme

Pyhä Jumala, Sinä tunnet meidät ja tiedät, kuinka vaikeaa rukousvastausten odottaminen joskus on. Kiitos, että olet antanut Pyhän Hengen avuksemme, jotta emme väsyisi rukoilemaan. Anna meille myös ainakin yksi rukousystävä, jonka kanssa voimme jakaa rukousaiheitamme. Sinun kaikkivaltiuteesi, viisauteesi ja rakkauteesi luottaen suljemme kaikki ne lapset suojelukseesi, jotka olet antanut elämäämme tai laskenut sydämellemme. Pyydämme Jeesuksen nimessä, että Sinun hyvä tahtosi pääsisi toteutumaan heidän elämässään. Aamen.

Yhteisessä rukouksessa jatkaen

Päivi Poukka

www.aurinkonousee.fi

aurinkonousee.fi@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/kasvuvoimaa