Aurinko nousee

Toivon näköaloja kasvuun

Mistä on kysymys?

Tarjoamme

– Koulutus-, musiikki- sekä työnohjaus- ja terapiapalveluja

– Tukea ja näköaloja henkilökohtaiseen kasvuun tai kasvatustyöhön

Miten hyödyt Aurinko nousee -palveluista?

– Vahvistut oman yksilöllisen arvosi tiedostamisessa

– Löydät voimavaroja käyttöösi

– Kasvat ihmisenä toivon näkökulmaa vahvistaen

– Voimaannut työntekijänä, vanhempana ja kasvattajana

Työfilosofia

Aurinko nousee –teema ja työnäkymme

– Uusien visioiden löytäminen

– Toivon vahvistaminen

– Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

– Kristillinen ihmiskäsitys

– Koti-, koulu-, työ- ja seurakuntaelämän tukeminen

Miksi juuri Aurinko nousee –palvelut?

Edellytykset laadukkaaseen työskentelyyn

– Poikkitieteellinen koulutuksemme

– Kansainvälinen kokemuksemme

– Sitoutumisemme oman osaamisen kehittämiseen

– Halumme panostaa yksilöt huomioon ottavaan yhteistyöhön

”Antamalla itsellesi mahdollisuuden kasvaa, voit tukea paremmin myös toisia. Voimmehan antaa vain sitä, mitä meillä itsellämme on!”