MITEN TULISI RUKOILLA? (osa 2)

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

Miten tulisi rukoilla? (osa 2)

Toiseksi meidän tulee rukoilla Jeesuksen nimessä.

Maailmassa ihmiset uhraavat rukouksia hyvin monenlaisille jumaluuksille. Jeesus painotti opetuslapsilleen Hänen nimessään rukoilemisen tärkeyttä. Jeesus vakuuttaa, että kun lähestymme taivaan Isää Hänen nimessään, rukouksemme tulevat kuulluiksi.

Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. (Joh. 16:24)

Sen lisäksi, että Jeesus on Vapahtajamme, Hän itsekin rukoilee puolestamme!

 

Kolmanneksi on tärkeää pysyä jatkuvassa rukouksessa.

Silloin kun ymmärrämme hengellisen taistelun todellisuuden, meillä ei ole varaa rukoilla vain silloin, kun ehdimme, kun meitä huvittaa tai kun sille sattuu jäämään aikaa. Meidän tulee elää rukouksessa, kuten Raamattu opettaa:

Rukoilkaa lakkaamatta. (1. Tess. 5:17)

Rukous kannattaa ottaa yhtä vakavasti kuin työnteko. Siitä olisi hyvä tulla meille ajasta ja paikasta riippumaton elämäntapa. Sen tulisi olla jatkuvaa. Muistamme jo aikaisemmin esillä olleen raamatunkohdan: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. (Matt. 7:7) Jukka Norvanto selittää tätä kohtaa näin: “Pyytäminen, etsiminen ja kolkuttaminen kertovat kaikki samasta asiasta eli rukoilemisesta. Kreikan kielen verbimuoto on kaikissa sanoissa sama, ja se viittaa jatkuvaan, pitkäaikaiseen toimintaan. Rukoilemisen tulee olla jatkuvana osana opetuslasten elämää. Alati on etsittävä viisautta Jumalalta. …tarvitaan viisautta ylhäältä, jotta osaisi kohdata jokaisen ihmisen tilanteeseen sopivalla tavalla.”

Rukoilemme

Hyvä Jumala, kiitos että et väsy kuuntelemaan rukouksiamme, vaan päinvastoin kehotat meitä pysymään rukouksessa. Auta meitä ymmärtämään, kuinka tärkeää työtä teemme rukoillessamme lasten ja nuorten elämän puolesta, niin että varaisimme sille enemmän aikaa. Kiitos, että Jeesus opetti meitä turvallisesti lähestymään Sinua Hänen nimessään! Jeesuksen sovitustyöhön vedoten ja Hänen nimessään jätämme itsemme ja sydämellämme olevat lapset asioineen Sinun viisaaseen ja hyvään johdatukseesi tänäänkin. Aamen.