MITÄ OLISI HYVÄ RUKOILLA? (osa 3)

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

Mitä olisi hyvä rukoilla? (osa 3)

 Vielä kokoavasti Jumalan tahdosta ja suunnitelmista: Tiesitkö, että Jumalalla on kaksi suunnitelmaa ihmistä varten? Toinen niistä on yksilöllinen, toinen kaikille yhteinen. Kasvatuksen tehtävä on auttaa näiden suunnitelmien toteutumista lapsen elämässä. Millaisistahan suunnitelmista on kyse?

Yksilöllistä suunnitelmaa voidaan kutsua ELÄMÄNSUUNNITELMAKSI.

Jumalalla on nimittäin tehtävä ja tarkoitus jokaisen ihmisen elämää varten jo ennen kuin tämä on syntynytkään. Ihmisen kutsumuksena on ”rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään”. Tämä toteutuu parhaiten kunkin oman persoonallisuuden, kykyjen, lahjojen ja taitojen kautta. Kasvatuksen ja rukouksen avulla voimme auttaa lasta löytämään omat vahvuutensa ja elämäntehtävänsä.

Jumalalla on myös kaikille yhteinen PELASTUSSUUNNITELMA.

Sen tarkoitus on vapauttaa ihminen elämää tuhoavasta Pahan, synnin ja kuoleman vallasta. Kasvattajina voimme opettaa lasta tuntemaan tämän suunnitelman toteuttajan, Jeesuksen. Hän tuli vapauttamaan meidät pimeyden vallasta, jotta meillä olisi yltäkylläinen elämä täällä maan päällä sekä iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa.

Rukoilemme

Hyvä Jumala, kiitos sinulle suunnitelmistasi, joissa olemme kaikki mukana! Rukoilemme, että sinun yksilöllinen elämänsuunnitelma ja kaikille yhteinen pelastussuunnitelma pääsisivät toteutumaan lastemme elämässä. Opasta meitä aikuisia, kuinka omalta osaltamme parhaiten tuemme heidän persoonansa ja lahjojensa kehittymistä. Anna meille myös viisautta, taitoa ja rakkautta kertoa sanoin ja elämällä Jeesuksesta. Aamen.