MITÄ OLISI HYVÄ RUKOILLA? (osa 2)

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

Mitä olisi hyvä rukoilla? (osa 2)

Kolmanneksi, ihmisenä kasvua koskien rukouksemme olkoon, että lapsi kasvaisi siksi persoonaksi, miksi Luoja on hänet luonut. Miten on, kuinka paljon mahdamme anoa rukouksissamme omien unelmiemme täyttymistä sen sijaan, että pyytäisimme Jumalan suunnitelman toteutumista lapsen elämässä?

Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. (Ef. 2:10)

Pyydetään, että lapsi saisi halun ja mahdollisuuden kehittää turvallisesti omia lahjojaan ja löytäisi kutsumuksensa. Muistammehan myös rukoilla, että hän saisi kasvaessaan ja omaa paikkaa etsiessään kokea itsensä rakastetuksi ja tuntea olonsa turvalliseksi?

Neljänneksi, kristittyjen vanhempien hartain toive lienee, että lapsi oppisi tuntemaan Jeesuksen Vapahtajaan. Rukoillaan siis, että lapsi saisi uskon lahjan, että kaikki Jumalan vastaiset linnakkeet murtuisivat hänen elämässään, että Herran ilo ja rauha täyttäisivät hänet ja että Pyhä Henki varjelisi hänet taivaankotiin asti. Apostoli Paavali kirjoittaa uskon lahjasta:

Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. (Ef. 2:8-9)

Saamme pyytää – ja meidän tulee pyytää – tätä uskon lahjaa sekä itsellemme että lapsillemme.

Rukoilemme

Rakas Isä taivaassa, rukoilemme, että sinun hyvä tahto ja viisas suunnitelma pääsisi toteutumaan lastemme elämässä. Ohjaa heidän elämäänsä niin, että he saisivat kasvaa turvallisesti sinun aikataulussasi niiksi persooniksi, miksi olet heidät luonut. Suo heidän oppia tuntemaan Jeesus omana Vapahtajaan. Vahvista myös omaa heikkoa uskoamme. Aamen.