MITÄ OLISI HYVÄ RUKOILLA? (osa 1)

– Rohkaisua rukoustehtävään ja rukoustaisteluun lasten puolesta heidän hyväkseen

 

Lupaus

Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. (5. Moos. 4:7)

 

Mitä olisi hyvä rukoilla? (osa 1)

Mitä asioita sinä rukoilet lasten puolesta? Rukousaiheet ovat luonnollisesti yksilö- ja tilannekohtaisia ilman rajoituksia. Saamme viedä Jumalalle kaikki mieleen nousevat, mieltä painavat ja sydämelle annetut asiat – kiitosta unohtamatta! Pitkällä tähtäimellä voimme kuitenkin muistaa muun muassa seuraavia asioita.

Ensinnäkin, terveys ja vaaroilta varjeltuminen lienevät yleisimpiä rukousaiheitamme. Hyvinvointiin liittyen voimme pyytää lapselle myös turhista peloista vapautumista, oman kuntonsa ylläpidosta innostumista sekä sellaisen elämäntavan valitsemista, mikä varjelee heidät alkoholi-, huume- ynnä muilta riippuvuuksilta sekä vapaiden suhteiden vahingollisilta ja haavoittavilta seurauksilta. Ja jos ongelmia on jo syntynyt, saamme rukoilla niistä vapautumista.

Toiseksi, ihmissuhteet ovat merkittäviä onnellisen elämän kannalta. Samalla kun anomme itsellemme viisautta vanhemmuuteen*, voimme pyytää lapsille vanhemman ihmisen kunnioittamisen mieltä. Tärkeitä rukousaiheita ovat myös hyvät perhesuhteet ja toimivat sukulaissuhteet, samoin uskovien ystävien ja hyvien roolimallien saaminen. Jumalan johdatukseen on turvallista jättää hyvissä ajoin ja jatkuvasti myös lapsen aviopuoliso-, avioliitto- ja perheasiat.

Rukoilemme

Rakas taivaan Isä, kiitos lapselle antamastasi elämän lahjasta! Auta häntä arvostamaan sitä, niin että hän omaksuu häntä itseään ja rakkaitaan suojelevan elämäntavan. Varjele häntä sairauksilta, onnettomuuksilta ja tapaturmilta. Vapauta hänet vääristä peloista, jotta hän ei altistuisi hyväksikäytölle, riippuvuuksille tai elämää haavoittaville ihmissuhteille. Anna hänelle turvallisia ihmisiä elämään, ja auta häntä solmimaan kestäviä ihmissuhteita sekä iloitsemaan ystävistään ja perheenjäsenistään. Suo myös oma suhteemme lapseen olla molemmin puolin iloa tuottava ja siunattu. Aamen.

* Vanhemmuus on kaikkia aikuisia koskettava asia, sillä – vaikka emme olisikaan biologisia vanhempia, kasvattivanhempia, sijaisvanhempia tai isovanhempia – olemme ikämme ja kokemuksemme puolesta vanhempia kuin lapset.